Giờ đây với tư cách là giám đốc chi nhánh ngân hàng Vietcombank Trung Hòa tôi hoàn toàn tin tưởng và giao toàn bộ công việc chuyển văn phòng  cho công ty Văn Minh, đồ đạc rất nhiều và có giá trị nhưng các bạn ấy làm rất chu đáo và nghiêm túc, không hề xảy ra bất kỳ sự cố nào

Cảm ơn!